Pompa ciepła

Pompa ciepła jako jeden z niewielu systemów grzewczych wykorzystuje odnawialne źródła energii. Może samodzielnie dostarczać energię grzewczą i ciepłą wodę przez cały rok. Aby wykorzystać energię słoneczną do pokrycia zapotrzebowania na ciepło do celów grzewczych w 100%, należy doprowadzić do pompy ciepła równowartość około 25% tego zapotrzebowania w postaci energii elektrycznej, pozostałe 75% pompa ciepła […]