Uzyskanie bezzwrotnej dotacji na pompę ciepła

Pro-Wiert pomaga w uzyskaniu dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie instalacji pompy ciepła z WFOŚiGW w Łodzi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie województwa poprzez udzielanie dofinansowania na […]