Wyróżniony wpis

O nas

Pro-Wiert wykonuje profesjonalne odwierty geotermalne pod pompy ciepła.

Obecnie posiadamy dwugłowicową wiertnicę gąsienicową firmy Nordmeyer wraz z kompresorem.

Pionowe odwierty do pomp ciepła wiercimy do głębokości 200 m.

Odwierty geotermalne cieszą się coraz większą popularnością, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz z działem FAQ zawierającym najczęściej zadawane przez klientów pytania oraz przykładowym kosztorysem odwiertów geotermalnych.

Uzyskanie bezzwrotnej dotacji na pompę ciepła

Pro-Wiert pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie instalacji pompy ciepła z WFOŚiGW w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie województwa poprzez udzielanie dofinansowania na realizację przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu inwestycji i będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się na terenie woj. łódzkiego „zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”.

Decydując się na instalację pompy ciepła można złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości do 40% wartości inwestycji, przy czym kwota dotacji dla jednej osoby na jedno zadanie nie przekracza 20.000,00 zł. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu składa się w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy. Wykaz banków znajduje się na stronie Funduszu.Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym do dnia 30 września każdego roku wdrażania programu (lata 2013-2015) lub do wyczerpania środków zaplanowanych na dany rok. Środki programu wydatkowane są do 31.12.2016 r. Istnieje także możliwość zarezerwowania określonych środków ze wskazaniem terminu ich wykorzystania.

Do sporządzenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

1. Dokumenty inwestycji:

 • od wykonawcy/dostawcy (umowa na realizację inwestycji, na sprzedaż i montaż systemu cieplnego wraz z fakturą proforma, kosztorys/oferta, certyfikaty urządzenia)
 • oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • projekt budynku, w tym projekt na źródło ciepła
 • pozwolenie na wykonanie odwiertów o głębokości np. 80 m lub zgłoszenie wykonania robót i pismo ze starostwa o braku sprzeciwu na zawiadomienie
 • pozwolenie na budowę domu – prawomocne
 • akt notarialny i Nr KW – do dysponowania nieruchomością
 • zgłoszenie do Urzędu/Starostwa o zamiarze wykonania robót, na które w ciągu 21 dni urząd może wnieść sprzeciw lub nie

2. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku BOŚ S.A.
 • wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące, gdzie wpływa wynagrodzenie (jeśli wniosek składany jest w styczniu 2014 r., to przedkładamy wyciągi bankowe za XI, XII 2012 r. oraz styczeń 2013 r.)
 • dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem

3. Zabezpieczenie – do uzgodnienia.

Po złożeniu wniosku na miejscu inwestycji bank dokonuje inspekcji celem sprawdzenia, czy pompa nie została już zainstalowana. Dotacja nie obejmuje refinansowania.

Więcej informacji:

Ceny pomp ciepła w zależności od powierzchni domu

Poniżej prezentujemy Państwu prostą tabelę zawierającą sugerowaną przez nas głębokość i liczbę odwiertów wraz z przybliżoną mocą pompy ciepła dla przykładowej powierzchni budynku.

Prosimy pamiętać, że te wielkości są sugerowane i mogą się zmieniać w zależności od różnych czynników jak np. jakość ocieplenia budynku.

 

Metraż domu w m2 Sugerowana łączna
głębokość odwiertów w metrach
Sugerowana liczba odwiertów* Przybliżona moc pompy ciepła* Ceny od/do pompy ciepła w PLN
61 – 100 70 – 110 1 6 kW 16 000
25 000
101 – 130 110 – 140 1 – 2 7 kW 16 500
25 000
130 – 160 140 – 170 2 8 kW 18 000
27 000
161 – 200 170 – 210 2 10 kW 20 000
30 000
201 – 240 210 – 250 2 – 3 10 – 12 kW 21 000
30 000
> 241 250 – .. 3 12 – 14 kW 20 000
30 000

 

Oferowana przez nas cena odwiertów będzie się różniła w zależności od liczby odwiertów pionowych, ich głębokości i wybranych przez klienta rur używanych do montażu pompy ciepła.

Podane ceny pomp ciepła oznaczają przybliżoną wysokość kosztów zakupu. Cena zależna jest od wyposażenia pompy, np. klimatyzatora, zasobnika CWU.

Kolektory słoneczne

Obecnie na montaż i zakup kolektorów słonecznych Bank Ochrony Środowiska udziela 45% bezzwrotnych dotacji, a nasza firma pomaga przy dopełnianiu formalności.

Co prawda instalacja kolektorów słonecznych wiąże się z wysokimi kosztami, jednak dzięki kolektorom właściciel częściowo uniezależnia się od wzrostów cen energii elektrycznej, oleju opałowego czy gazu.

Kolektory słoneczne nie wymagają większych nakładów finansowych podczas konserwacji.

Rekuperator

Rekuperator jest urządzeniem umożliwiającym odzyskiwanie ciepła z powietrza. Nowoczesne centrale wentylacyjne zapewniają ciągłą wymianę powietrza w budynku chroniąc przed rozwojem grzybów, gromadzeniem się bakterii, roztoczy, zanieczyszczeń oraz szkodliwych dla organizmu związków chemicznych takich, jak tlenek węgla.

Proces rekuperacji przebiega w sposób niezwykle energooszczędny, ponieważ polega na wzajemnej wymianie usuwanego ciepła i świeżego powietrza. Jest to wyjątkowo komfortowa metoda wentylacji, cicha, oszczędna, znacznie poprawiająca jakość życia i pozytywnie wpływająca na stan zdrowia osób przebywających w budynku. Charakteryzuje się także niezwykle łatwą obsługą i konserwacją.

Odwierty pionowe

Posiadamy własną wiertnicę oraz doświadczony zespół montujący pompy ciepła firm alphaInnoTec, Vaillant oraz vatra! Odwierty pionowe pod pompy ciepła wiercimy do głębokości 200 m.

Odwierty pod pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością dzięki niskim kosztom, wysokiej efektywności, możliwości ogrzania domu i wody użytkowej przez cały rok.

Pompa ciepła

Pompa ciepła jako jeden z niewielu systemów grzewczych wykorzystuje odnawialne źródła energii.

Może samodzielnie dostarczać energię grzewczą i ciepłą wodę przez cały rok. Aby wykorzystać energię słoneczną do pokrycia zapotrzebowania na ciepło do celów grzewczych w 100%, należy doprowadzić do pompy ciepła równowartość około 25% tego zapotrzebowania w postaci energii elektrycznej, pozostałe 75% pompa ciepła pobierze ze zmagazynowanego w ziemi ciepła.

schemat działania pompy ciepła