Uzyskanie bezzwrotnej dotacji na pompę ciepła

Pro-Wiert pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie instalacji pompy ciepła z WFOŚiGW w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie województwa poprzez udzielanie dofinansowania na realizację przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu inwestycji i będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdującej się na terenie woj. łódzkiego „zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”.

Decydując się na instalację pompy ciepła można złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości do 40% wartości inwestycji, przy czym kwota dotacji dla jednej osoby na jedno zadanie nie przekracza 20.000,00 zł. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu składa się w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy. Wykaz banków znajduje się na stronie Funduszu.Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym do dnia 30 września każdego roku wdrażania programu (lata 2013-2015) lub do wyczerpania środków zaplanowanych na dany rok. Środki programu wydatkowane są do 31.12.2016 r. Istnieje także możliwość zarezerwowania określonych środków ze wskazaniem terminu ich wykorzystania.

Do sporządzenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

1. Dokumenty inwestycji:

 • od wykonawcy/dostawcy (umowa na realizację inwestycji, na sprzedaż i montaż systemu cieplnego wraz z fakturą proforma, kosztorys/oferta, certyfikaty urządzenia)
 • oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • projekt budynku, w tym projekt na źródło ciepła
 • pozwolenie na wykonanie odwiertów o głębokości np. 80 m lub zgłoszenie wykonania robót i pismo ze starostwa o braku sprzeciwu na zawiadomienie
 • pozwolenie na budowę domu – prawomocne
 • akt notarialny i Nr KW – do dysponowania nieruchomością
 • zgłoszenie do Urzędu/Starostwa o zamiarze wykonania robót, na które w ciągu 21 dni urząd może wnieść sprzeciw lub nie

2. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku BOŚ S.A.
 • wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące, gdzie wpływa wynagrodzenie (jeśli wniosek składany jest w styczniu 2014 r., to przedkładamy wyciągi bankowe za XI, XII 2012 r. oraz styczeń 2013 r.)
 • dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem

3. Zabezpieczenie – do uzgodnienia.

Po złożeniu wniosku na miejscu inwestycji bank dokonuje inspekcji celem sprawdzenia, czy pompa nie została już zainstalowana. Dotacja nie obejmuje refinansowania.

Więcej informacji: