Kolektory słoneczne

Obecnie na montaż i zakup kolektorów słonecznych Bank Ochrony Środowiska udziela 45% bezzwrotnych dotacji, a nasza firma pomaga przy dopełnianiu formalności.

Co prawda instalacja kolektorów słonecznych wiąże się z wysokimi kosztami, jednak dzięki kolektorom właściciel częściowo uniezależnia się od wzrostów cen energii elektrycznej, oleju opałowego czy gazu.

Kolektory słoneczne nie wymagają większych nakładów finansowych podczas konserwacji.